Hledáte-li něco zvláštního…

Vážené dámy, vážení pánové,

oblasti Oldenburg / Weser-Ems, Šlesvicko-Holštýnsko a Porýní patří k nejvýznamnějším pěstitelským oblastem pro rostliny ve stromkových školkách v Evropě.

Zde produkují německé stromkové školky a zahradnictví kompletní sortiment vysoce kvalitních rostlin pro své zákazníky z komerčního i soukromého sektoru.

Vaše požadavky na kvalitu a servis budou splněny – pestrost výrobních a obchodních podniků splní téměř každé přání.
Nabídka je tak obsáhlá, že pokaždé najdete „své rostliny“ a „své dodavatele“.

Tento aktuální průvodce stromkových školek pro období 2014/2015 se objevuje v novém vydání a je opět informativní referenční příručkou pro váš nákup.
Jeho jasně rozčleněné, přehledné rozdělení Vám usnadní rychlé vyhledání pěstitelů a skupin produktů.

Využijte tohoto „průvodce“ při Vašem plánování cest a nákupů v severoněmeckých pěstitelských oblastech.

Při návštěvách v těchto pěstitelských oblastech jste v každém podniku srdečně vítáni.


Lothar Dedden
Vaše redakce green for sale – průvodce stromkovych školek